بناهای تاریخی

حوض آق‌گینه؛ بنای با ۵۰۰ سال قدمت تاریخی اما استوار در فاریاب

حوض آق‌گینه؛ بنای با ۵۰۰ سال قدمت تاریخی اما استوار در فاریاب

حوض تاریخی آق‌گینه در بیست کیلومتری شهر اندخوی موقعیت دارد و در ۵۰۰ سال گذشته بخت یار این بنای تاریخی