بندر آقینه

سوءتفاهمی که واکنش تُند مسوولان بندر بازرگانی آقینه را در فاریاب برانگیخت

سوءتفاهمی که واکنش تُند مسوولان بندر بازرگانی آقینه را در فاریاب برانگیخت

مسوولان بلند‌‌‌پایۀ بندر بازرگانی آقینه در واکنش به ادعای یک عضو مجلس نماینده‌گان مبنی بر مفقودی چهار واگن گاز یک