بهبودی از کرونا

شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور از مرز ۱۲هزار بیمار گذشت

شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور از مرز ۱۲هزار بیمار گذشت

مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند که در یک شبانه‌روز گذشته ۶۲۵ واقعۀ جدید و مثبت ویروس کرونا در کشور شناسایی