بودجۀ نهادهای امنیتی

شورای امنیت ملی: بودجۀ سالانۀ نهادهای امنیتی در سال 2022 افزایش می‌یابد

شورای امنیت ملی: بودجۀ سالانۀ نهادهای امنیتی در سال 2022 افزایش می‌یابد

شورای امنیت ملی کشور اعلام کرده که بودجۀ سالانۀ نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای سال 2022 میلادی حدود نُه