بودجۀ کرونا

حیف‌ومیل بودجۀ کرونا؛ 232 نفر به دادستانی کل معرفی شده‌اند

حیف‌ومیل بودجۀ کرونا؛ 232 نفر به دادستانی کل معرفی شده‌اند

ادارۀ بازرس ویژۀ ریاست جمهوری اعلام کرده است که در چگونه‌گی مصرف بودجۀ دولت در امر مبارزه با ویروس کرونا
وزارت مالیه: مجلس نماینده‌گان هرچه زودتر تعدیلات بودجه‌‌یی را تصویب کند

وزارت مالیه: مجلس نماینده‌گان هرچه زودتر تعدیلات بودجه‌‌یی را تصویب کند

مسوولان وزارت مالیه با انتقاد از تأخیر در تصویب تعدیلات وارد شده به بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا از مجلس
مبارزه با کرونا در جوزجان: 85درصد بودجۀ اختصاصی این ولایت مصرف شده است

مبارزه با کرونا در جوزجان: 85درصد بودجۀ اختصاصی این ولایت مصرف شده است

مسوولان کمیتۀ مبارزه با ویروس کرونا در ولایت جوزجان گزارش مصرف بودجۀ اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در