بیجاشدگان

آغاز روند توزیع مواد غیر غذایی برای نزدیک به سه‌هزار خانوادۀ بی‌جا شده در بدخشان

آغاز روند توزیع مواد غیر غذایی برای نزدیک به سه‌هزار خانوادۀ بی‌جا شده در بدخشان

مسؤلان ادارۀ امور مهاجرین بدخشان می‌گویند که این اداره در همکاری با یک نهاد غیر دولتی «میشن ایست» روند توزیع
ولسوالی‌‌مان را از زیر سلطۀ طالبان آزاد کنید

ولسوالی‌‌مان را از زیر سلطۀ طالبان آزاد کنید

صدها تن از باشندگان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در یک گردهمایی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان، از دولت می‌خواهند