تاجیکان

رونمایی کتاب تاجیکان در بدخشان

رونمایی کتاب تاجیکان در بدخشان

کتاب تاجیکان اثر مؤرخ نام‌دار و شرق‌شناس تاجیکستان که به تازه‌گی با معیارهای جدید، ویرایش و باز چاپ شده است،