تاریخ معارف

لیسۀ ابوعبید جوزجانی در فاریاب ۱۰۰ ساله شد

لیسۀ ابوعبید جوزجانی در فاریاب ۱۰۰ ساله شد

مسوولان ریاست معارف در ولایت فاریاب با همکاری کنش‌گران مدنی، باشنده‌گان شهر میمنه، چهره‌های فرهنگی و حکومت محلی از «۱۰۰