تار و سوزن

از شبرغان تا کابل؛ راه دشواری برای موفقیت یک طراح لباس

از شبرغان تا کابل؛ راه دشواری برای موفقیت یک طراح لباس

دشواری و پیروزی بدون شناخت از جنسیت و نژاد در اوضاع خاص روبه‌روی آدم‌ها قرار می‌گیرند. اما پیروزی فرصتی است