تب خونی

تب مرگ در کمین مردم هرات؛ کادر صحی از شیوع ویروس مهیب‌تر از کرونا هشدار می‌دهند

تب مرگ در کمین مردم هرات؛ کادر صحی از شیوع ویروس مهیب‌تر از کرونا هشدار می‌دهند

«هردم از نو غمی آید به مبارک‌بادم» مصرعی از شعر حافظ که بی‌شباهت به حال و روز باشنده‌گان هرات نیست.