تجریدگاه ویروس کرونا

امتناع بیماران کرونا از بستری شدن در شفاخانۀ جوزجان

امتناع بیماران کرونا از بستری شدن در شفاخانۀ جوزجان

شماری از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان از تجرید و بستری شدن در شفاخانۀ