تحصیلات عالی

برگزاری آزمون کانکور در بدخشان

برگزاری آزمون کانکور در بدخشان

آزمون کانکور سال 1400 خورشیدی با حضورداشت مقام‌های محلی بدخشان و هیأت اعزامی وزارت تحصیلات عالی در این ولایت آغاز