تحلیل

طالبان و یک جنگ بی‌معنا

طالبان و یک جنگ بی‌معنا

نویسنده: ابومسلم خراسانی در دهم حوت سال 1398 خورشیدی یک موافقت‌نامۀ تاریخی میان ایالات متحدۀ امریکا و گروه طالبان امضا