تخریب نطام

غنی: کسانی که از داخل نظام را تخریب می‌کنند قابل تحمل نیستند

غنی: کسانی که از داخل نظام را تخریب می‌کنند قابل تحمل نیستند

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید کسانی که از داخل نظام را تخریب می‌کنند، تحمل نخواهند شد. رییس‌جمهور غنی امروز (شنبه،