تخفیف در حبس زندانیان

هشتم ثور و نگرانی از گسترش کرونا؛ 41 زندانی از محبس جوزجان رها شدند

هشتم ثور و نگرانی از گسترش کرونا؛ 41 زندانی از محبس جوزجان رها شدند

مسوولان محلی ولایت جوزجان 41 زندانی را به مناسبت هشتم ثور و نگرانی از گسترش ویروس کرونا در کشور، از