ترورهای هدفمند

یک قاضی در ولایت غور ترور شد

یک قاضی در ولایت غور ترور شد

دادگاه عالی کشور اعلام کرده که گل‌احمد رضایی، عضو دادگاه ابتدایی ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور از سوی افراد