تسلیم

ده عضو گروه تروریستی داعش در ولایت کنر به نیروهای امنیت تسلیم شدند

ده عضو گروه تروریستی داعش در ولایت کنر به نیروهای امنیت تسلیم شدند

ادارۀ محلی ولایت کنر، اعلام کرده است که 10 عضو گروه تروریستی داعش در این ولایت به نیروهای امنیتی کشور