تشدید تدابیر

تشدید تدابیر برای کنترول ویروس کرونا در هرات

تشدید تدابیر برای کنترول ویروس کرونا در هرات

اداره محلی هرات می‌گوید، تدابیر پیش‌گیرانه به هدف کنترول و جلوگیری از شیوع ویروس کوئید۱۹ یا کرونا در این ولایت