تماس تیلفونی غنی با رحمان

گفت‌وگوی تیلفونی رییسان جمهور افغانستان و تاجیکستان روی افزایش همکاری‌ها در امتداد دریای آمو

گفت‌وگوی تیلفونی رییسان جمهور افغانستان و تاجیکستان روی افزایش همکاری‌ها در امتداد دریای آمو

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که امام علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان و محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور دربارۀ روابط دوجانبه