تنیس روی میز

مرحبا؛ دختری از جوزجان بر سکوی قهرمانی ملی تنیس روی میزِ

مرحبا؛ دختری از جوزجان بر سکوی قهرمانی ملی تنیس روی میزِ

در میان جنگ و ناامیدی رویدادهای دیگری نیز در حال شکل‌گیری‌‌اند که شهروندان را برای ادامۀ زنده‌گی و آیندۀ بهتر
ادامۀ رویاهای دختران، روی‌میز تنیس در جوزجان

ادامۀ رویاهای دختران، روی‌میز تنیس در جوزجان

تنیس روی‌میز که به آن «پینگ‌پانگ» نیز می‌گویند، به یکی از محبوب‌ترین ورزش‌ها در میان دختران شبرغان تبدیل شده است.