تولید گندم

وزارت زراعت: میزان تولید گندم در افغانستان 24 درصد کاهش می‌یابد

وزارت زراعت: میزان تولید گندم در افغانستان 24 درصد کاهش می‌یابد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده که میزان تولید گندم در جریان سال روان خورشیدی در کشور در مقایسه