تولید گوشت مرغ

اتحادیۀ مرغ‌داران: 50 درصد فارم‌های مرغ‌داری در کشور مسدود شده‌اند

اتحادیۀ مرغ‌داران: 50 درصد فارم‌های مرغ‌داری در کشور مسدود شده‌اند

مسوولان اتحادیۀ سرتاسری تولید گوشت مرغ می‌گویند که در سه ماه گذشته حدود پنجاه درصد از فارم‌های مرغ‌داری در کشور