تولید گوشت

ابتکار یک جوان تخاری؛ از ساخت ماشین جوجه‌کشی تا ایجاد فرصت‌های شغلی

ابتکار یک جوان تخاری؛ از ساخت ماشین جوجه‌کشی تا ایجاد فرصت‌های شغلی

ذبیح‌الله امانی، یکی از جوانان ولایت تخار است که با ایجاد فارم پرورش بودنه و ساخت ماشین جوجه‌کشی توانسته به