ثبت و احوال نفوس

ادارۀ احصاییه و معلومات: بیش از یک میلیون شناس‌نامۀ برقی به شهروندان توزیع شده است

ادارۀ احصاییه و معلومات: بیش از یک میلیون شناس‌نامۀ برقی به شهروندان توزیع شده است

ادارۀ احصاییه و معلومات می‌گوید که از آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی تاکنون بیش از یک میلیون شناس‌نامه به شهروندان