جاده

جاده‌یی در اسلام‌آباد به نام احمدشاه مسعود نام‌گذاری شد

جاده‌یی در اسلام‌آباد به نام احمدشاه مسعود نام‌گذاری شد

احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود تأیید می‌کند که دولت پاکستان جاده‌یی را در شهر اسلام‌آباد، پایتخت این کشور به