جامعه جهانی

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد: عمل‌کرد طالبان در مناطق زیر تصرف آنان زیر نظارت جدی جامعۀ جهانی قرار دارد

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد: عمل‌کرد طالبان در مناطق زیر تصرف آنان زیر نظارت جدی جامعۀ جهانی قرار دارد

دیبورا لیونز، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که عمل‌کرد طالبان در برابر افراد ملکی در مناطقی که
رییس جمهور: نقش جامعۀ جهانی در تامین صلح پایدار درافغانستان حیاتی است

رییس جمهور: نقش جامعۀ جهانی در تامین صلح پایدار درافغانستان حیاتی است

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید، جامعۀ جهانی به شمول سازمان ملل برای تامین صلح پایدار درافغانستان نقش حیاتی‌یی