جامعه

افغانستان، جنگ، سیاست و جامعه

افغانستان، جنگ، سیاست و جامعه

افغانستان در مواجهۀ تاریخی روایت‌ مکتوب کمتری دارد. بیشتر رویدادها و اتفاق‌ها در افغانستان به گونۀ باید و شاید آن
نگاه جامعه‌شناختی به یک سونامی خاموش

نگاه جامعه‌شناختی به یک سونامی خاموش

رشد سرسام‌آور مواد مخدر در افغانستان علاوه بر گسترش تروریسم و افزایش پدیدۀ اقتصاد جنگی، یک سونامی بسیار ویران‌گر و
کرونا، زنانِ شاغل و استقلال شکنندۀ مالی

کرونا، زنانِ شاغل و استقلال شکنندۀ مالی

نویسنده: عزیز نیک‌یار چندین فصل از سال است که «کووید 19» بر زنده‌گی بشر سایه افکنده است؛ سایه‌یی که تابیدن
فروزنده‌گی زن چقدر محتمل است؟

فروزنده‌گی زن چقدر محتمل است؟

نویسنده: دیانا عمرانی در داخل و بیرون، زنان افغانستان به عنوان افراد ضعیف و قربانیان بی‌صدای خشونت به تصویر کشیده
آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

زنده‌گی و فرهنگ در کنار هم ارزش، رفتار، دیدگاه و در کل اندیشۀ یک جامعه را می‌سازند و در صورت