جامعۀ مدنی

ده‌ها نهاد جامعۀ مدنی و رسانه خواهان حفظ حقوق اساسی شهروندان در روند صلح شدند

ده‌ها نهاد جامعۀ مدنی و رسانه خواهان حفظ حقوق اساسی شهروندان در روند صلح شدند

اعضای بیش از 500 نهاد جامعۀ مدنی و رسانه، خواهان تامین آتش‌بس و حفظ ارزش‌های قانون اساسی شامل آزادی بیان،
ستایش جامعۀمدنی سرپل از نیروهای ارتش ملی

ستایش جامعۀمدنی سرپل از نیروهای ارتش ملی

جامعۀمدنی و برخی از خبرنگاران ولایت سرپل با برگزاری برنامه‌یی در این شهر به نیروهای ارتش ملی گُل اهدا نموده
عدالت‌محوری و جامعۀ مدنی

عدالت‌محوری و جامعۀ مدنی

عدالت از بنیادی‌ترین مفهوم در سیاست، اخلاق،  فلسفه و کلام است، کمتر اندیشمند و فیسلوفی را می‌توان یافت که در