جان اسپوزیتون

«آیندۀ اسلام» ما به کجا می‌رویم؟

«آیندۀ اسلام» ما به کجا می‌رویم؟

نویسنده: یحیی خیراندیش اندکی پیشتر از حمله‌های پیچیده و مرگ‌بار بر برج‌های تجارت جهانی در قلب امریکا، سامول هانتینگتون، متخصص