جایزۀ صلح نوبل

استقبال ارگ از درج نام فوزیه کوفی در جمع داوطلبان جایزۀ صلح نوبل

استقبال ارگ از درج نام فوزیه کوفی در جمع داوطلبان جایزۀ صلح نوبل

ارگ ریاست جمهوری از درج نام فوزیه کوفی، عضو کنونی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان در جمع نامزدان دریافت جایزۀ صلح