جشنوارۀ نوروز

جشنوارۀ نوروز؛ بلخ زیر سایۀ سنگین هیولای کرونا

جشنوارۀ نوروز؛ بلخ زیر سایۀ سنگین هیولای کرونا

با آن‌که همه‌ساله هزاران شهروند از ولایت‌های گوناگون به ویژه ولایت‌های جنوبی برای شرکت در مراسم نوروز وارد بلخ می‌شوند،