جشنوارۀ گان

پایان کار پنجمین دور جشنوارۀ سینمایی «گان» در آسترالیا

پایان کار پنجمین دور جشنوارۀ سینمایی «گان» در آسترالیا

جشنوارۀ سینمایی «گان» در شهر «آدلاید» در جنوب آسترالیا برگزار شد. در این جشنوارۀ سینمایی فیلم‌های کارگردانان افغانستان برای مدت