جمهوریت

زنان و روند صلح؛ امید‌ها و نگرانی‌ها

زنان و روند صلح؛ امید‌ها و نگرانی‌ها

حضور زنان در ساختار‌های اجتماعی – سیاسی نظام مبتنی بر مردم‌سالاری پس از نشست بُن در افغانستان یکی از بزرگ‌ترین
چند دسته‌گی در جبهۀ جمهوریت

چند دسته‌گی در جبهۀ جمهوریت

نویسنده: ابومسلم خراسانی  جبهۀ جمهوریت در ناهماهنگی و چند دسته‌گی قرار دارد. نخستین نشست کمیتۀ مشورتی شورای عالی مصالحۀ ملی
لطیف پدرام: دیدگاه استبدادی طالبان دربارۀ حکومت‌داری پذیرفتنی نیست

لطیف پدرام: دیدگاه استبدادی طالبان دربارۀ حکومت‌داری پذیرفتنی نیست

عبدالطیف پدرام، رییس حزب «کنگرۀ ملی» می‌گوید که دیدگاه استبدادی طالبان در مورد حکومت‌داری برای شهروندان کشور پذیرفتنی نیست. آقای