جمهوری ایران

حسن روحانی: صلح در افغانستان به نفع ثبات منطقه است

حسن روحانی: صلح در افغانستان به نفع ثبات منطقه است

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران می‌گوید که برقراری صلح در افغانستان منجر به تأمین ثبات در منطقه خواهد شد. بر اساس