جنایت ح

جنایت جنگی طالبان در مالستان غزنی؛ ۲۷ غیر نظامی تیرباران شده و گشت‌وگذار زنان محدود شده است

جنایت جنگی طالبان در مالستان غزنی؛ ۲۷ غیر نظامی تیرباران شده و گشت‌وگذار زنان محدود شده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعلام کرده که ۲۷ غیر نظامی در ولسوالی مالستان غزنی از سوی جنگ‌جویان طالبان تیر