جنگ هلمند

جنگِ هلمند و صلح قطر؛ طالبان چه می‌خواهند؟

جنگِ هلمند و صلح قطر؛ طالبان چه می‌خواهند؟

نویسنده: ابو مسلم خراسانی درگیری‌های خشونت‌بار در ولایت هلمند وارد چهارمین روز شده است. هزاران جنگ‌جوی گروه طالبان برخلاف تعهدشان