جنگ و ناامنی

نشرات شماری از رسانه‌ها در ولایت کندز قطع شده است

نشرات شماری از رسانه‌ها در ولایت کندز قطع شده است

مسوولان رسانه‌یی در کندز می‌گویند که فعالیت شماری از رسانه‌های دیداری و شنیداری به سبب ادامۀ جنگ و ناامنی‌های اخیر
محمد؛ کودک قربانی جنگ و پولیو در جوزجان

محمد؛ کودک قربانی جنگ و پولیو در جوزجان

حدود یک ماه پیش ویروس پولیو سراغ محمد چهار ساله را گرفت و یک پای این کودک جوزجانی و متأثر
نگرانی از افزایش موارد فلج کودکان؛ 40 هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسن پولیو محروم‌اند

نگرانی از افزایش موارد فلج کودکان؛ 40 هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسن پولیو محروم‌اند

مسوولان ریاست صحت عامه در ولایت بدخشان می‌گویند که جنگ‌جویان گروه طالبان در مناطق زیر کنترل‌شان روند تطبیق واکسن پولیو
گسترش جنگ و رکود صنعت قالین در جوزجان

گسترش جنگ و رکود صنعت قالین در جوزجان

صنعت قالین شناسۀ مردمان جوزجان است که در پهلوی کشاورزی، مهم‌ترین منبع عایداتی باشنده‌گان این ولایت را تشکیل می‌دهد. این