جوانان

مسوولان محلی تخار: طالبان از جوانان این ولایت به گونۀ اجباری سربازگیری می‌کنند

مسوولان محلی تخار: طالبان از جوانان این ولایت به گونۀ اجباری سربازگیری می‌کنند

گزارش: یحیی خیراندیش به دنبال شدت جنگ در شمال کشور، تخار یکی از ولایت‌هایی است که همۀ ولسوالی‌های آن به
جنگ و خون‌ریزی ادامه دارد؛ جوانان با چه انگیزه‌یی به ارتش می‌پیوندند؟

جنگ و خون‌ریزی ادامه دارد؛ جوانان با چه انگیزه‌یی به ارتش می‌پیوندند؟

حکایت این روزهای فضای مجازی و رسانه‌ها در افغانستان، حکایت جنگ است. جنگی که میان دو نیرو جریان دارد؛ نیروهای
صفی‌الله دوازده‌ساله: اعتیاد استخوان‌هایم را آرد می‌کند

صفی‌الله دوازده‌ساله: اعتیاد استخوان‌هایم را آرد می‌کند

افغانستان سرزمین هزاران قصه و روایت‌‌های ناگفته‌‌یی است که پیوند این قصه‌ها با درد، جدایی ناپذیر آن است. اما رنج
بدخشان در صدر فهرست ردِ مرزی‌ها

بدخشان در صدر فهرست ردِ مرزی‌ها

فقر فراگیر، نبود فرصت‌های کاری و نا گزیزی‌های روزگار سبب شده است تا روزانه ده‌ها تن از جوانان بدخشان راه