حاجی فتح خان آبادی

گروگان‌گیری ده‌ها باشندۀ ولسوالی بنگی تخار از سوی فرمانده تفنگ‌داران غیرمسوول

گروگان‌گیری ده‌ها باشندۀ ولسوالی بنگی تخار از سوی فرمانده تفنگ‌داران غیرمسوول

منابع محلی در ولسوالی بنگی ولایت تخار می‌گویند که حاجی فتح‌ خان‌آبادی، یکی از فرماندهان مسلح غیرمسوول چهل تن از