حالت تعرضی

مسوولان امنیتی در شمال: امکان تشدید حملات در برابر طالبان وجود دارد

مسوولان امنیتی در شمال: امکان تشدید حملات در برابر طالبان وجود دارد

مسوولان امنیتی در شمال کشور می‌گویند که بر اساس هدایت رییس جمهور کشور نیروهای امنیتی و دفاعی از حالت «دفاع
دستور غنی: نیروهای امنیتی به جای «دفاع فعال» حالت «تعرضی» را اختیار کنند

دستور غنی: نیروهای امنیتی به جای «دفاع فعال» حالت «تعرضی» را اختیار کنند

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در واکنش به افزایش حملات گروه طالبان در کشور به نیروهای امنیتی دستور داده است