حضور زنان

افزایش پنجاه‌ درصدی حضور زنان در پولیس جوزجان 

افزایش پنجاه‌ درصدی حضور زنان در پولیس جوزجان 

فرماندهی پولیس جوزجان از افزایش حضور زنان پولیس در این ارگان امنیتی خبر داده می‌گوید که روند علاقمندی زنان برای