حقوق زن

سیگار: افغانستان یکی از چالش ‌برانگیزترین کشورها برای زنان است

سیگار: افغانستان یکی از چالش ‌برانگیزترین کشورها برای زنان است

سرمفتش ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه‌یی اعلام کرده که افغانستان یکی از چالش‌ برانگیزترین کشورهای جهان
کاهش 11 درصدی؛ در ده ماه گذشته 3 هزار و 477 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است

کاهش 11 درصدی؛ در ده ماه گذشته 3 هزار و 477 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که در جریان ده ماه گذشته دست‌کم 3 ‌هزار و 477 مورد