حل سیاسی

طالبان چرا به حل سیاسی نمی‌اندیشند؟

طالبان چرا به حل سیاسی نمی‌اندیشند؟

نویسنده: عزیز نیک‌یار یکی از پرسش‌های اساسی که از مدت‌ها به این‌سو متوجه طالبان است، اما تاکنون از جانب این