حمله بر خبرنگاران

عفو بین‌الملل: حمله بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان فوراً متوقف شود

عفو بین‌الملل: حمله بر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان فوراً متوقف شود

سازمان عفو بین‌الملل از حمله‌های هدف‌مند علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و خواهان پایان