حمله بر دانشگاه کابل

تاکنون42 کشور وسازمان بین المللی حمله بردانشگاه کابل را محکوم کرده اند

تاکنون42 کشور وسازمان بین المللی حمله بردانشگاه کابل را محکوم کرده اند

وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید، تاکنون 42 کشور و سازمان بین‌المللی حملۀ مهاجمان مسلح بر دانشگاه دولتی کابل را محکوم کرده