حمله های هدف‌مند

عفو بین‌الملل: عاملان حمله‌های وحشیانه بر افراد ملکی در افغانستان شناسایی و مجازات شوند

عفو بین‌الملل: عاملان حمله‌های وحشیانه بر افراد ملکی در افغانستان شناسایی و مجازات شوند

سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از ادامۀ حمله‌های هدف‌مند بر غیرنظامیان، از حکومت افغانستان می‌خواهد که عاملان این دست حمله‌های