حمله هوایی ارتش

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی ده‌یک غزنی در یک حمله هوایی ارتش کشته شده است

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی ده‌یک غزنی در یک حمله هوایی ارتش کشته شده است

مسوولان محلی ولایت غزنی می‌گویند، ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی ده‌یک ولایت غزنی در یک حملۀ هوایی ارتش کشته