حملۀ خونین ننگرهار

یوناما: گروه‌های سیاسی افغانستان باید به گونۀ همه‌جانبه از یک توافق سیاسی حمایت کنند

یوناما: گروه‌های سیاسی افغانستان باید به گونۀ همه‌جانبه از یک توافق سیاسی حمایت کنند

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از گروه‌های سیاسی این کشور می‌خواهد که از یک توافق سیاسی به