حکومت افغانستان

کمیسیون حقوق بشر: پاسخ حکومت در پیوند قتل‌های هدف‌مند قناعت‌بخش نیست

کمیسیون حقوق بشر: پاسخ حکومت در پیوند قتل‌های هدف‌مند قناعت‌بخش نیست

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که پاسخ حکومت در پیوند به قتل‌های هدف‌مند در کشور قناعت‌بخش نیست. این کمیسیون
گفت‌وگوهای صلح؛ نگرانی‌ها و خواست‌های نسل‌نو

گفت‌وگوهای صلح؛ نگرانی‌ها و خواست‌های نسل‌نو

در پی امضای موافقت‌نامۀ صلح میان امریکا و گروه طالبان، تأخیر در آغاز روند گفت‌وگوهای صلح میان افغانان، موجودیت عالمی
امیدواری‌ به عبور از فصل اول و نگرانی‌ از دشواری‌ فصل دوم/ گفت‌وگوهای صلح

امیدواری‌ به عبور از فصل اول و نگرانی‌ از دشواری‌ فصل دوم/ گفت‌وگوهای صلح

در ادامۀ سال‌ها تلاش حکومت‌های افغانستان برای صلح با گروه طالبان، بالاخره این گروه آماده شد تا مذاکرات صلح را