خالد ارهابی

امنیت ملی: مسوول عمومی جنگ گروه داعش در ولایات شمالی بازداشت شد

امنیت ملی: مسوول عمومی جنگ گروه داعش در ولایات شمالی بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت عبیدالله مشهور به خالد ارهابی، مسوول عمومی جنگ گروه داعش در ولایت شمالی